சுயப்பரிசோதனைஒரு சிங்கம் ஒரு எலியை பிடிக்க திறன் கொண்டதாக இருந்தாலும், அது ஒருபோதும் எலியை பிடிக்காது.

 உங்களால் முடியும் என்பதால், நீங்கள் அதை செய்ய வேண்டும் என்று அர்த்தமல்ல.

சிங்கத்திற்கு உணவளிக்க எலிகளுக்கு அதன் சிறிய உடலில் கிட்டத்தட்ட போதுமான புரதம் இல்லை, மேலும் எலியைத் துரத்தினால் வீணாக சிங்கத்தின் சக்தி வீணடிக்கப்படும்.

 சிங்கங்கள் எலியை வேட்டையாடினால், அவை பட்டினியால் இறக்க நேரிடும். அதனால்தான் சிங்கம் எலிகளுக்கு பதிலாக வரிக்குதிரைகளை சாப்பிடுகிறது.

சிறிய கனவுகளைத் துரத்தும் உங்கள் நேரத்தையும் சக்தியையும் செலவிடுவது உங்களை சோர்வடையச் செய்யும், மேலும் சோர்ந்து போக வழிவகுக்கும். நீங்கள் விரைவில் தோற்றதுப் போல் உணர்வீர்கள்.


நாம் எலிகளை துரத்துவதில் நம் இலக்கு இருக்கிறாதா?

இல்லை வரிக்குதிரை, ஒட்டகசிவிங்கி போன்ற பெரிய இலக்குகளை துரத்திகிறோமா? என்று உங்களை நீங்களே சுயப் பரிசோதனை செய்துக் கொள்ளுங்கள்.

Popular posts from this blog

கைக்கு எட்டியது வாய்க்கு எட்டவில்லை

இரண்டு ஆடுகள்

எலியும், தவளையும்