ஏற்றுக் கொள்*ஏற்றுக் கொள்...!*

வெற்றியை நோக்கி நகர்கின்றாயேயானால்;

தோல்வி உன்னைத் துரத்திக் கொண்டே இருக்கும்

ஏற்றுக் கொள்...!

நேச ஒப்பந்தத்தில்

கைச்சாத்திடுகின்றாயானால்;

பிரிவு உடன்படிக்கையிலும் கையொப்பமிட வேண்டி வரும்

ஏற்றுக் கொள்...!

இன்ப வாகனத்தில் 

பயணிக்கின்றாயானால்;

உனக்கு முன்னாலே 

புறப்பட்டுச் சென்று 

துன்ப வாகனமும் எதிரில் வந்து 

உன்னை முட்டிக் கொண்டு நிற்கும்

ஏற்றுக் கொள்...!

பாதையால் காற்று வாங்க 

நடந்து செல்கின்றாயானால்;

புழுதி வாசத்தோடு தூர் வாசமும் மூக்கை பதம் பார்க்கும் 

ஏற்றுக் கொள்...!

எப்போதும் சிரித்தே முகத்தோடே 

இருக்கின்றாயானால்;

எந்நேரமும் பொறிந்து தள்ளும் முகங்களையும் 

சந்திக்க வேண்டி வரும்

ஏற்றுக் கொள்...!

அன்பாய் பேசியே பழகி 

விட்டாயானால்;

பண்பின்றி பாய்ந்து பேசும் 

நாதாரிகளின் பேச்சையும்

கேட்க வேண்டி வரும் 

ஏற்றுக் கொள்...!

நட்பென்று நம்பி

தலை மேல் தூக்கி வைத்து கொண்டாடுகின்றாயானால்;

நடு முதுகில் குத்தி நாசாகரம் செய்யும் குள்ள நரிகளையும் 

கடக்க வேண்டி வரும்

ஏற்றுக் கொள்...!

நேசமென்று நம்பி 

பாச மழை பொழிகின்றாயானால்;

உன்னை நாசமாக்கி

இன்னொன்றோடு மாறிச் செல்லும் சுயநலப் பிசாசுகளையும்

சுதாகரிக்க வேண்டி வரும்

ஏற்றுக் கொள்...!

உதவி செய்யவே

ஓடோடுகின்றாயானால் ;

உபத்திரங்கள் பல 

உன் தலையை கொட்டும்

ஏற்றுக் கொள்...!

நல்லவனாய் வாழ 

முயற்சிக்கின்றாயானால்;

பழையதையே குத்திக் காட்டி உலகம் உன்னை கெட்டவனாக்கி

பார்க்கவே ஆசை கொள்ளும்

ஏற்றுக் கொள்...!

ஏனெனில்; வாழ்க்கை எல்லா நேரங்களிலும் இன்பப் பூங்கொத்தை மட்டுமே தூக்கி கையில் தரும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது...!


சில நேரங்களில் துன்பப் பாராங்கல்லை தலையில் தூக்கிப் போடவும் தயாராக இருக்கும்...!


எந்த நிலையாக இருந்தாலும் 

ஏற்றுக் கொள்ளும் மனப் பக்குவத்தில் வாழ்ந்தால் வாழ்க்கை என்றும் 

இனிப்பாகவே இருக்கும்...Popular posts from this blog

கைக்கு எட்டியது வாய்க்கு எட்டவில்லை

இரண்டு ஆடுகள்

எலியும், தவளையும்